Project Blik-openers

 

"Dit kabinet ziet scholen als vitale maatschappelijke organisaties die een eigen missie en ambitie formuleren, die ingebed zijn in hun maatschappelijke omgeving en die aanspreekbaar zijn op de resultaten die van hen worden verwacht. Daarbij is het nodig dat leraren en schoolleiders werken vanuit de overtuiging verschil te kunnen maken in de ontwikkeling van hun leerlingen. Een cultuur van hoge verwachtingen en hoge ambities staat aan de basis van verbetering van en succes in het onderwijs. Vanuit dit perspectief zijn begin 2011 drie actieplannen ontwikkeld: Basis voor presteren voor het primair onderwijs; Beter presteren voor het voortgezet onderwijs; Leraar 2020 – een krachtig beroep! voor het lerarenbeleid in alle onderwijssectoren.”

- (samenvatting uit) de brief van de Minister van Onderwijs aan de Tweede Kamer van 23 mei 2011 -

 

Wat is Blik-openers?

Blik-openers is een samenwerkingsverband van adviseurs die binnen en buiten het onderwijsveld hun sporen hebben verdiend op het gebied van professionalisering, de lerende organisatie, opbrengstgericht werken en personeelsbeleid in relatie tot een professionele bedrijfsvoering.

 

Waar staan wij voor?

• Persoonlijke aandacht en begeleiding op locatie

• Gericht op samenwerking binnen uw team en de cultuur binnen de school

• Vertaling van de landelijke beleidsdoelen naar concrete, door de school gedragen doelen

• Daadkracht. De schooldoelen kunnen door ons daadwerkelijk ingevoerd en geborgd worden

• Wij helpen uw school voorop te lopen bij de verdere professionalisering en kwaliteitsontwikkeling van het onderwijs

 

Contact

www.blik-openers.nl

info@blik-openers.nl

N-Holland 06 15 444 151 Fenna Cannegieter Interim

Z-Holland 06 2667 4414 Vanessa LAMBRECHT Leiderschap&Advies

Overige regio's: neem contact op met Fenna óf Vanessa

Bent u (Interim) Manager / Adviseur

en wilt u graag deel uitmaken van het samenwerkingsverband Blik-openers?

Neem dan contact met ons op!